کلاس های برگزار شده 

کلاس های برگزارشده پنجمین ماژول، در نوار منو پنل شما می باشد .

در این قسمت شما می توانید تمامی کلاس های برگزارشده  یک درس  را به ترتیب، از آخرین تاریخ برگزاری مشاهده نمایید.

حتما توجه داشته باشید زمانی این اطلاعات برای شما نمایش داده می شود که دبیر کلاس را از تقویم برگزار نمایند.

شیوه مشاهده کلاس های برگزار شده:

گام اول: از قسمت نوار منو روی کلاس های برگزار شده کلیک نمایید .

گام دوم: در قسمت کادر درس، درس مدنظر خود را انتخاب نمایید به عنوان مثال زبان خارجی2

گام سوم: در کادر تاریخ شروع و پایان، بازه زمانی مدنظر خود را درج نمایید. به عنوان مثال کلاس های برگزار شده در بازه زمانی 1400/07/01 شروع و 1400/11/30 پایان

گام چهارم: و در آخر روی کادر جستجو کلیک نمایید تا تمام کلاس های برگزار شده به ترتیب برای شما نمایش داده شود.