تابلو اعلانات

تابلوی اعلانات اولین ماژول، در نوار منو پنل کاربری شما می باشد .

شما می توانید در صورت ثبت  اخبار و اطلاعیه از  مجتمع، مدرسه، مقطع و یا پایه آن را مشاهده نمایید.

صفحه تابلو اعلانات  به تفکیک اطلاعیه در سطح مجتمع، مدرسه و ....  به صورت تک صفحه یا نمایش اسلاید می باشد.