تابلو اعلانات

تابلوی اعلانات اولین ماژول ، در منوی سمت راست پنل کاربری شما می باشد .

شما می توانید در صورت ثبت  اخبار و اطلاعیه از  مجتمع ، مدرسه ، مقطع و یا پایه آن را مشاهده فرمایید.

صفحه تابلو اعلانات  به تفکیک اطلاعیه در سطح مجتمع ، مدرسه و .... ، بصورت تک صفحه یا نمایش اسلاید می باشد.