در این بخش، شما قادر به مشاهده تمامی فعالیت های روز یا پیام های جدید در پنل کاربری خود هستید که با کلیک بر روی هریک می توانید وارد بخش مورد نظر شوید.

فعالیت هایی از قبیل:

تکلیف جدید

مشاهده تکلیف توسط دبیر

آزمون جدید

تصحیح آزمون تشریحی توسط دبیر و مشاهده نمره

پخش زنده

وضعیت حضور در کلاس

برنامه مطالعاتی

پیام جدید در پاکت نامه

و …