در بخش تقویم:

_ برنامه کلاس (روزانه/ هفتگی/ماهانه)

_ ایجاد پخش زنده کلاس/ بارگذاری فایل های کمک آموزشی/حضور و غیاب کلاس

_ برنامه امتحانی

_ ویدیوهای ضبط شده کلاس

در دسترس شما خواهد بود.