در بخش تقویم:

  • _ برنامه کلاسی روزانه خود در قالب پخش زنده / فایل های کمک آموزشی/چکیده مطالب جلسه گذشته
  • _ کلاس های ضبط شده که از طریق استریم جدید برگزار شده اند
  • _ زمانبندی امتحانات
  • _ برنامه مطالعاتی معلم راهنما
  • _ ثبت مطالعه خارج از برنامه
  • در دسترس شما خواهد بود.