_ در نوار منو  ماژول مدیریت نرم افزار، قسمت مدیریت کاربران نمایید. ابتدا می بایست نام مدرسه، پایه یا کلاس موردنظر را از ساختار درختی انتخاب نموده، سپس با تعیین نقش کاربر و جستجو (می توان از بخشی از نام، نام خانوادگی یا کدملی برای فیلتر کردن کمک گرفت) از گزینه ی باز کردن قفل که در مقابل اطلاعات کاربر مشاهده می شود استفاده نمایید و چنانچه بدین روش مشکل برطرف نشد از گزینه ی تغییر کلمه عبور استفاده نموده و مراحل مربوط به آن را طی نمایید. اگر با دو روش ذکر شده همچنان مشکل عدم دسترسی برای ورود وجود داشت از گزینه ی ریست کلمه عبور استفاده نمایید.