• _ از نوار منو، روی گزینه مدرسه کلیک نمایید و از زیر مجموعه آن گزینه تابلو اعلانات را انتخاب نمایید.
  • _ مدرسه / مقطع / پایه / کلاس موردنظر را انتخاب نمایید.
  • _ در باکس ارائه شده شما می توانید اطلاعیه مورد نظر را تایپ و یا در قالب یک عکس بارگذاری نمایید.