سیستم عامل اندروید:

 Settings > Site setting > Allow Microphone & Camera

تنظیمات > تنظیمات سایت > اجازه دسترسی مرورگر به میکرفون یا دوربین

سیستم عامل IOS:

 Settings mobile > Safari >  Seting for website > Allow Microphone & Camera

 تنظیمات گوشی همراه > سافاری > تنظیمات سایت > اجازه دسترسی مرورگر به میکرفون یا دوربین

سیستم ویندوز windows:

 Settings > Site setting >  Privacy and security > Allow Microphone & Camera

تنظیمات > تنظیمات سایت > حریم خصوصی و امنیت > اجازه دسترسی مرورگر به میکرفون یا دوربین