_از نوار ابزار طوسی رنگ،گزینه آزمون را انتخاب و پس از آن روی گزینه آزمون جدید کلیک نمایید. در چهار مرحله اطلاعات مورد نظر از شما پرسیده می شود.

طراحی آزمون تستی:

_طراحی آزمون تستی به دو روش انتخاب از آزمون یار و یا بارگذاری فایل پی دی اف امکان پذیر است.

_درصورت استفاده از آزمون یار،سوالات به صورت خودکار با توجه به فیلتر های انتخابی شما (مبحث آزمون – تعداد سوال – ضریب سختی یا آسانی) انتخاب می شود و چیدمان سوالات برای هر کاربر متفاوت است.

_اگر آزمون خود را در قالب فایل پی دی اف از پیش طراحی شده برگزار می نمایید،بایستی پس از انتخاب درس و وارد نمودن تعداد سوالات ، کلید تصحیح آزمون را وارد نمایید.

_پس از تخصیص به کلاس یا برگزاری آزمون، امکان ویرایش بسته شده و پس از پایان آزمون، نمرات شرکت کنندگان قابل مشاهده می باشد.

طراحی آزمون تشریحی:

_طراحی آزمون تشریحی تنها به روش بارگذاری فایل پی دی اف امکان پذیر است.

_دانش آموزان بایستی پاسخ سوالات را با فرمت عکس با حداکثر حجم 50 مگابایت به صورت تک به تک یا یک عکس کلی در باکس مخصوص ارسال نمایند.

_تصحیح آزمون تشریحی توسط دبیر صورت می گردد.

برگزاری آزمون:

_پس از ساخت آزمون، از منوی مقابل آزمون ساخته شده،گزینه تخصیص کلاس را انتخاب نموده و اطلاعات برگزاری آزمون اعم از انتخاب کلاس، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون را وارد نمایید.