از نوار منو، گزینه آزمون را انتخاب و پس از آن روی گزینه آزمون جدید کلیک نمایید. در چهار مرحله اطلاعات مورد نظر از شما پرسیده می شود.

طراحی آزمون تستی:

_ طراحی آزمون تستی به دو روش انتخاب از آزمون یار و یا بارگذاری فایل پی دی اف امکان پذیر است.

_ درصورت استفاده از آزمون یار، سوالات به صورت خودکار با توجه به فیلتر های انتخابی شما ( مبحث آزمون – تعداد سوال – ضریب سختی یا آسانی ) انتخاب می شود و چیدمان سوالات برای هر کاربر متفاوت است.

_ اگر آزمون خود را در قالب فایل پی دی اف از پیش طراحی شده برگزار می نمایید، بایستی پس از انتخاب درس و وارد نمودن تعداد سوالات، کلید تصحیح آزمون را وارد نمایید.

_ پس از تخصیص به کلاس یا برگزاری آزمون، امکان ویرایش بسته شده و پس از پایان آزمون، نمرات شرکت کنندگان قابل مشاهده می باشد.

طراحی آزمون تشریحی:

_ طراحی آزمون تشریحی تنها به روش بارگذاری فایل پی دی اف امکان پذیر است.

_ دانش آموزان بایستی پاسخ سوالات را با فرمت عکس با حداکثر حجم 50 مگابایت ( MB ) به صورت تک به تک یا یک عکس کلی در باکس مخصوص ارسال نمایند.

_ تصحیح آزمون تشریحی توسط دبیر صورت می گردد.

برگزاری آزمون:

_ پس از ساخت آزمون، از منوی مقابل آزمون ساخته شده، گزینه تخصیص کلاس را انتخاب نموده و اطلاعات برگزاری آزمون اعم از انتخاب کلاس، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون را وارد نمایید.