_اگر کلاس شما در فضای اسکای روم در حال برگزاری است،در بخش کاربران نشانگر موس را روی اسم دانش آموز قرار دهید تا آیکون های میکرفون،دوربین،دسکتاپ و قلم نمایش داده شود، با کلیک روی هریک از آن ها، اجازه اشتراک گذاری برای دانش آموز ارسال می شود.

_اگر کلاس شما در فضای فام در حال برگزاری است،در بخش کاربران روی اسم دانش آموز کلیک نمایید و از نوار ابزار گزینه بازکردن کاربر را انتخاب نمایید، به این ترتیب دانش آموز قادر خواهد بود میکروفون یا دوربین خود را به اشتراک گذارد.