_ اگر کلاس شما در فضای اسکای روم در حال برگزاری است، در بخش کاربران نشانگر موس را روی نام دانش آموز قرار دهید تا آیکون های میکرفون، دوربین، دسکتاپ و قلم نمایش داده شود، با کلیک روی هریک از آن ها، اجازه اشتراک گذاری برای دانش آموز ارسال می شود.

_ اگر کلاس شما در فضای فام در حال برگزاری است، در بخش کاربران روی نام دانش آموز کلیک نمایید و از نوار ابزار گزینه باز کردن کاربر را انتخاب نمایید، به این ترتیب دانش آموز قادر خواهد بود میکروفون یا دوربین خود را به اشتراک گذارد.