چناچه کلاس شما در برنامه هفتگی مدرسه درج شده باشد، از بخش تقویم تاریخ روز و سپس از قسمت برنامه روزانه درس مورد نظر را انتخاب نمایید، برای شروع کلاس خود کافی است روی گزینه ایجاد پخش زنده کلاس کلیک و نوع سیستم استریم را انتخاب و پس از آن روی شروع کلیک نمایید.

 

_ چناچه کلاس شما خارج از برنامه هفتگی مدرسه یا به صورت ادغام چندین کلاس می باشد، از بخش ویدیوهای زنده روی گزینه استریم جدید کلیک نمایید و اطلاعات خواسته شده از قبیل عنوان کلاس، سیستم پخش زنده، انتخاب کلاس را وارد و روی ایجاد استریم کلیک نمایید.

توجه داشته باشید تا پایان کلاس روی گزینه اتمام استریم کلیک نکنید،در غیر این صورت ورود دانش آموزان جدید به کلاس مسدود خواهد شد.