_ برای ورود به کلاس، از نوار منو در پنل، گزینه ویدیوهای زنده را انتخاب نمایید، لیست کلاس های در حال برگزاری برای شما نمایش داده می شود، کلاس مورد نظر را انتخاب و بر روی آن کلیک نمایید.